Aeroklub Vyškov, Z.S. - Airport Vyškov LKVY, Vyškov, Česko

LKVY